ลิ้งค์ใหม่<คลิ๊ก
สี่จอสี่เว็บwww.tumtoon.com
ดนตรีไทย, เพลงไทยเดิม @นาฏศิลป์ไทย ให้ข้อมูลทางด้านนาฏศิลป์ไทย เช่น ตำนานนาฏศิลป์ ท่ารำแม่บท การละครไทย ระบำ รำ ฟ้อน โขน ประเพณีไหว้ครูโขน ละคร มีภาพวีดีโอ ตัวอย่างการแสดงต่างๆให้ดาวน์โหลด http://www.thaidances.com @ไทยคิด เนื้อหาเกี่ยวกับเพลงและดนตรีไทย เช่น ขิมและระนาด การสอนและวิธีการเล่นดนตรีไทย และเหตุการณ์ใน อดีตของดนตรีไทย http://www.thaikids.com @ดนตรีไทย เว็บไซต์ที่ให้ความมรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย ประวัติเครื่องดนตรีไทย ศิลปินในสาขาดนตรีไทย  เพลงไทยเดิม วงดนตรีไทย  http://www.dontrithai.com/ @ClassicalThai.com ให้ความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย มีเพลงไทยให้ดาวน์โหลด จำหน่ายเพลงไทยออนไลน์ http://classicalthai.com @ดนตรีไทยเดิม รวมความรู้ บอกประวัติความเป็นมา ของดนตรีไทย เพลงไทยเดิม และเครื่องดนตรีของไทย แนะนำผลงานของคีตกวีไทย http://mitethai.tripod.com @ดนตรีพื้นบ้านล้านนา ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ ศิลปะการแสดง ฟังเพลงบรรเลง ะล้อ ซึง และสถาปัตยกรรมล้านนา http://www.thai.net/lanna20 @ดนตรีพื้นบ้านแห่งล้านนา บอกประวัติความเป็นมาของดนตรีไทย จำหน่าย เทป และซีดีเพลงพื้นบ้านล้านนา รวมลิงค์เว็บไซต์ดนตรีไทย และล้านนา http://www.thaimusik.com @โน้ตดนตรีไทยเดิม ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ โน้ตดนตรีไทยเดิม มีความรู้เกี่ยวกับโน๊ตดนตรีไทยเดิม แนะนำโปรแกรมช่วยสอน โน้ตดนตรีไทยเดิม บอกสถานที่สำหรับซื้อหนังสือหรือโปรแกรมโน้ตดนตรีไทยเดิม และมีตัวอย่างเพลงไทยเดิมให้ฟัง http://www.geocities.com/drsben @บ้านดนตรี เว็บไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ ดนตรีไทย นาฏศิลป์ ารานุกรมเพลงไทย และบอกประเภทของเพลงไทย http://www.geocities.com/dear21110/dontrithai.html @เพลงไทยเดิม ฟังเพลงไทยเดิม เช่นเพลง เขมรโพธิสัตว์ แขกสาหร่าย เขมรไทรโยก ปลายซำเซ ภารตะ ญี่ปุ่นลำลึก ลำตัดดนตรี แขกมอญบางขุนพรหม เพชรน้อย http://members.spree.com/thaimidi @ราชส ดุดี รวบรวมผลงานการประพันธ์โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอนเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ มีเพลงพระราชนิพนธ์ให้ดาวน์โหลด http://geocities.com/rajchasadudee @วงดนตรีไทยเซนต์ฟรังซีส ซาเวียร์คอนแวนต์ บอกประวัติความเป็นมา และกิจกรรมต่าง ๆ ของวงดนตรี รวมประวัติความเป็นมาของครูดนตรีไทย http://www.dontrithai-sf.org @ส วัสดีเพลงไทย รวบรวมเนื้อเพลงไทยลูกทุ่ง เพลงลูกทุ่งอมตะต่างๆ มากมาย http://www.geocities.com/SunsetStrip/Club/6639 @ส ืบสานดนตรีไทย วิทยาลัยเทคนิคลำพูน นำเสนอข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีไทย เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ฟังเพลงไทยเดิมในรูปแบบ RealPlayer และ ดาวน์โหลดเพลงไทยเดิมในรูปแบบ MP3 http://www.dovelpht.moe.go.th/thaimusic @ส ุนทราภรณ์ รำลึก รวบรวมเนื้อเพลงสุนทราภรณ์ http://www.geocities.com/SoHo/Cafe/2277 @โหมโรง เกี่ยวกับดนตรีไทย เพลงไทย, เพลงพระราชนิพนธ์ เพลงไทยเดิม ซึ่งมีทั้งโน้ตเพลงและบทร้อง เช่นเพลงเขมรไทรโยค, ค้างคาวกินกล้วย, พม่ารำขวาน นอกจากนี้ยังมีสนทนาเกี่ยวกับเพลงไทยด้วย http://fly.to/homerong

สี่จอสี่เว็บ